بررسی زیر ساخت های ارائه خدمات پرداخت سیار

 
 

چکیده

 

 با توجه به رشد چشم گيري كه در توسعه تجارت سيار و تكامل فناوري بي سيم شاهد هستيم، در نظر گرفتن تلفن همراه به عنوان ابزاري در پرداخت سيار ضروري به نظر مي رسد. از آنجا كه زيرساخت هاي مختلفي براي پرداخت سيار وجود دارد، انتخاب پلتفرم مناسب به عنوان يك موضوع چالش برانگيز مطرح مي شود. تاكنون هيچ تحقيق جامعي پيرامون زيرساخت هاي گوناگون در طراحي سيستم پرداخت سيار صورت نگرفته است. در اين پژوهش زيرساخت هاي پرداخت سيار را براساس استانداردها و فناوري هاي مختلف طبقه بندي كرده مزايا و نقاط ضعف هر يك را تحليل كرده ايم. در نهايت به منظور ارزيابي و مقايسه اين زيرساخت ها از لحاظ جنبه هاي تجاري و تكنيكي به منظور انتخاب زيرساخت مناسب تر براي سرويسهاي پرداخت سيار از روش MCDM استفاده نموده ايم. نتايج تحقيق نشان داده اند كه استفاده از نرم افزار مبتني بر سيم كارت با استفاده از پيام كوتاه به عنوان كانال ، بهترين راه حل در مقايسه با سايرين خواهد بود.

مقدمه

 

امروزه پس از گذشته كمتر  از نيم قرن از تولد ابتدائي ترين نسل هاي تلفن همراه، آنچنان زندگي بشر با اين تكنولوژي مانوس شده كه شايد تصور زندگي بدون تلفن همراه و سرويسهاي آن ممكن نباشد. حتي در دورترين نقاط دنيا هم به راحتي مي توان رقابت اپراتورهاي تلفن همراه را براي جذب مشتركان جديد و حفظ مشتركان موجود مشاهده كرد. اين نفوذ آنچنان گسترده شده است كه براساس آمار سازمانهاي جهاني، حدود 60 درصد از كل مردم جهان، امروزه از اين تكنولوژي استفاده مي كنند و براساس نظر بسياري از كارشناسان، حوزه ارتباطات سيار از جمله گستره هائي بوده كه كمترين تاثير را از بحران مالي جهاني و ركود اقتصادي پذيرفته است.

با گسترش تكنولوژي نسل سوم، حركت كشورهائي كه تاكنون چنين سرويسي را راه اندازي نكرده اند، به سمت تجاري كردن اين سرويس كاملاً قابل انتظار است. به طوري كه 12 كشور در خاورميانه و آفريقا، شبكه 3G خود را به صورت تجاري راه اندازي كرده اند و ساير كشورها نيز در حال گذراندن مراحل راه اندازي اين تكنولوژي هستند. با اين وجود هنوز موانعي بر سر راه همه گير شدن اين تكنولوژي وجود دارد كه از آن جمله قيمت بالاي خدمات ارائه شده در شبكه 3G است.

با توجه به جهت گيري ها و روندهاي پيش بيني شده در بازار موبايل، به نظر مي رسد روز به روز تمايل مشتركان به استفاده از خدمات داده اي موبايل افزوده مي شود. همچنين با ورود تكنولوژي هاي جديد به اين عرصه و امكان عرضه طيف گسترده تري از خدمات محتوائي، مي توان انتظار داشت كه درصد عمده اي از درآمدهاي اپراتورها در سالهاي     پيش رو، وابسته به خدمات غيرصوتي است

 دانلود فهرست