طراحی و ساخت لیزر 300 وات فیبر نوری

 
 
 

مقدمه

گزارش زير، يك نسخه علمي، فني، كامل و جامع از پروژه ساخت ماژول ليزر فيبري 300 وات است. اين گزارش از پنج فاز تشكيل شده است و در مدت 18 ماه به پايان رسيد. در فاز اول دانش مورد نياز و امكان سنجي ساخت ليزر بررسي مي‌شود. در فاز دوم قسمتهاي مختلف ليزر، اعم از اپتيك و مكانيك، طراحي و شبيه‌سازي مي‌شود. در فاز سوم، المان ها، قطعات، دستگاههاي مورد نياز پروژه جهت خريد آورده شده است. در فاز چهارم توضيح كاملي از نحوه مونتاژ و نصب  المان‌هاي اپتيكي و مكانيكي داده مي‌شود و در فاز پنجم، ليزر به طور كامل راه‌اندازي مي‌شود و تست‌هاي نهائي آن گرفته مي‌شود.

 

دانلود فهرست