طراحی و ساخت سامانه انتقال نور لیزر با فیبر نوری

 
 
 

مقدمه

با پيشرفت هاي روزافزون علم و تكنولوژي، كاربردهاي انتقال توان پرتو ليزر به وسيله فيبرنوري در پزشكي و صنعت افزايش يافته است. به اين منظور پژوهشي در چگونگي و ساختار انتقال پرتو به وسيله فيبرنوري به انجام رسيده است. در اين پژوهش بر آن بوديم تا سيستم انتقال پرتويي براي ليزر طراحي شود كه كمترين وابستگي به خارج از كشور را دارا باشد. در طراحي ها از حداقل المانهاي اپتيكي در جهت كاهش سطوح اپتيكي براي بيشينه بودن بازده تزويج نور ليزر به فيبرنوري و همچنين كاهش هزينه هاي ساخت، استفاده شد. در ساخت سامانه خنك كننده تزويجگر از يك منبع آبگرد جهت خنك سازي استفاده شد. اين سامانه در مقايسه با نمونه هاي خارجي آن كه از TEC استفاده مي كنند، داراي طرحي ساده تر و كاراتر است كه ساخت آن را در داخل كشور آسان تر مي سازد. در اين پژوهش نامه چگونگي انتخاب و استفاده از المان هاي اپتيكي و مكانيكي مورد نياز شرح داده مي شود. در انتهاي اين پژوهش قادر هستيم تا توان نوري هر نوع ليزر، اعم از مرئي يا نامرئي را در هر بازه تواني، به وسيله فيبرنوري به هر نقطه ممكن انتقال دهيم. گزارش زير، يك نسخه علمي، فني، كامل و جامع از پروژه ساخت ماژول ليزر فيبري 300 وات است. اين گزارش از پنج فاز تشكيل شده است و در مدت 18 ماه به پايان رسيد. در فاز اول دانش مورد نياز و امكان سنجي ساخت ليزر بررسي مي‌شود. در فاز دوم قسمتهاي مختلف ليزر، اعم از اپتيك و مكانيك، طراحي و شبيه‌سازي مي‌شود. در فاز سوم، المان ها، قطعات، دستگاههاي مورد نياز پروژه جهت خريد آورده شده است. در فاز چهارم توضيح كاملي از نحوه مونتاژ و نصب المان‌هاي اپتيكي و مكانيكي داده مي‌شود و در فاز پنجم، ليزر به طور كامل راه‌اندازي مي‌شود و تست‌هاي نهائي آن گرفته مي‌شود.

 

دانلود فهرست