پیش گفتار

با توجه به عدم وجود يك مرجع كامل فارسي در اين زمينه، نويسندگان كتاب بر آن شدند تا با تأليف و گردآوري اين كتاب خلأ موجود در اين زمينه را مرتفع نمايند. در اين نوشتار آخرين تغييرات و استانداردهائي كه در شبكه‌هاي نسل جديد ارائه گرديده، مدنظر قرار گرفته است و همچنين از نتايج تحقيقات و بررسيهاي انجام گرفته توسط محققين مركز تحقيقات مخابرات ايران استفاده شده است. در اين كتاب همچنين سعي شده است تمامي مطالب مورد نياز جهت درك سريع و آسان شبكه‌هاي نسل جديد فراهم گردد و از طرفي جهت استفاده تخصصي دانشگاهي موارد مربوط به استاندارد، كيفيت سرويس، معماري، امنيت، مديريت، ساختار لايه‌اي، پروتكل، IMS به تفصيل و با تمامي جزئيات تشريح شده است.
هدف اصلي كتاب، ارائه دانش كافي در زمينه NGN براي مراكز دانشگاهي و همچنين شركتهاي مخابراتي مي‌باشد.

ساختار و سازماندهي كتاب
در فصل اول، به شرح كليات NGN پرداخته شده است و مشكلات و نارسائي‌هاي شبكه موجود كه باعث پيدايش NGN شده، مورد بررسي قرار گرفته و مزاياي شبكه‌هاي نسل جديد به صورت مختصر شرح داده شده است.
در فصل سوم، با معرفي معماري NGN ويژگي‌هاي معماري شبكه NGN و مفهوم و مزاياي لايه‌بندي در شبكه نسل جديد توصيف گرديده است و بخشهاي هسته، كنترل، دسترسي و سرويس توضيح داده شده است و در انتها برخي از اجزاي شبكه NGN مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل پنجم، موضوع سرويس‌دهي در شبكه هوشمند مورد بررسي قرار گرفته و برخي از سرويسهاي قابل ارائه در NGN شرح داده شده است.
فصل هفتم، شرح كاملي از امنيت در NGN را شامل مي‌شود. دلايل اهميت موضوع امنيت در اين شبكه و مشكلات امنيتي آن و راههاي تامين امنيت و ارتقاء امنيت در NGN بطور مشروح بيان گرديده است.
فصل نهم، به مفهوم مديريت شبكه، چگونگي انجام مديريت شبكه، عناصر مورد نياز براي آن و استانداردهاي مورد استفاده براي مديريت شبكه در NGN مي‌پردازد.
اين كتاب براي استفاده دانشگاهي، آموزشي و حرفه‌اي مناسب است. مخاطبان اصلي اين كتاب همكاران‌مان در شركتهاي مخابراتي سراسر كشور، استادان دانشگاه، پژوهشگران مراكز تحقيقاتي و اصحاب رسانه و قلم، خصوصاً تحليلگران حوزه ICT مي‌باشند. استفاده از اين كتاب به عنوان مرجع دوره‌هاي مرتبط به NGN در دانشگاهها و مراكز آموزشي مخابرات كشور پيشنهاد مي‌شود.
تقدير و تشكر

بايد اذعان كرد كه عليرغم تلاش مؤلفان، اين نوشتار، بي‌نقص نيست، لذا آگاه ساختن مؤلفان از لغزش‌ها و كاستي‌هاي احتمالي موجود در كتاب، لطفي است كه خوانندگان محترم، اعم از استادان ارجمند، دانشجويان گرامي و همكاران گرانقدرمان در بدنه كارشناسي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، شركتها، سازمانها و مراكز تابعه در حق مؤلفان مبذول خواهند نمود.

علي اصغر عميديان- سيدعلي علويان- حسن جند

در طول دهه گذشته، پيشرفتهاي قابل ملاحظه‌اي در مباحث مخابراتي و كامپيوتري صورت گرفته و اين دو صنعت بيشتر از هر زمان ديگري به يكديگر نزديك شده‌اند، به نحوي كه امروزه به صورت گسترده‌اي شاهد مجتمع‌سازي و تلفيق تجهيزات كامپيوتري و شبكه‌هاي تلفني با يكديگر هستيم. با اين وجود هنوز هم با افزايش محبوبيت تلفنها و حركت سرويسها از شبكه‌هاي تلفني به سمت شبكه اينترنت، اپراتورهاي قديمي شبكه‌هاي عمومي1 شاهد افزايش ترافيك تلفني بر روي شبكه‌هاي تلفن عمومي2 خود بوده‌اند.
از طرفي در شرايط فعلي، تقاضاهاي مشتركان شبكه‌هاي تلفني، از حد ارتباطات عادي كه توسط تامين‌كنندگان شبكه آنها ارائه مي‌شود، فراتر رفته و به سمت توانائي‌هاي ارتباطي متنوع شبكه‌هاي عمومي داده‌اي3 و شبكه اينترنت سوق پيدا كرده و اپراتورها نيز با ارائه سرويسهاي باند پهن سعي در پاسخگوئي به اين تقاضاها دارند، اما با وجودي كه اين روش، تقاضاهاي مشتركان را برآورده مي‌كند، ولي هيچ تضميني براي توسعه پيوسته شبكه‌هاي ارتباطي جهاني وجود ندارد، چرا كه اپراتورهاي شبكه، تنها دسترسي به يك تامين‌كننده سرويس اينترنت4 و يا در بهترين حالت دسترسي به شبكه اينترنت را فراهم مي‌كنند، در حالي كه سرويسها و محتويات، بدون هيچ همخواني و رابطه‌اي با هزينه‌هاي شبكه، ارائه مي‌شوند. در واقع مشتركان سرويس را خريداري مي‌كنند نه فناوري را، كه اين مسئله زمينه مساعدي را براي ارائه سرويسهاي باند پهن فراهم مي‌كند و اين موضوع از نظر اپراتورها نكته بسيار مهمي است. در واقع مي‌توان گفت در عصري كه به عنوان عصر ارتباطات نامگذاري شده است، ارائه خدمات جديد و نوظهور در جهان روز به روز بيشتر مي‌شود.
در اين راستا، طي چند سال گذشته، مفهوم جديدي از شبكه‌هاي باند پهن مجتمع با نام شبكه‌هاي نسل جديد5 مطرح شده است، كه مي‌توان ويژگي‌هاي اساسي آن را با توجه به مشكلاتي كه پيش روي اپراتورهاي شبكه قرار گرفته است، تعريف كرد.

___________________

1.PNO: Public Network Operators
2.PSTN: Public Switched Telecommunication Network
3.PSDN: Public Switched Data Network
4.ISP: Internet Service Provider
5.NGN: Next Generation Network

مواردي مثل نياز به تامين سرويس بر روي دسترسي هاي باند پهن (براي افزايش درآمد)، نياز به يكپارچه‌سازي و ادغام سرويسهاي مختلف شبكه مثل ديتا، صوت، تلفن و چند رسانه‌اي1 و همچنين ارائه سرويسهاي محبوب اينترنت مثل پيام‌هاي فوري2، سرويسهاي پخش تلويزيوني و در نهايت ايجاد قابليت دسترسي به سرويسها در هر زمان و هر مكان براي مشتركان (مخصوصاً به صورت متحرك) را مي‌توان از جمله مواردي دانست كه NGN به راحتي قادر به حل آن است. در مجموع، نياز قرن بيست و يكم مجموعه‌اي از شبكه‌هاست، كه تنها به يك شبكه با سرويسهاي محدود (مثل PSTN) منحصر نبوده و قابليت پشتيباني از سرويسهاي متنوع را دارا باشد؛ بنابراين هدف نهائي NGN تركيب ويژگي‌هاي مثبت شبكه‌هاي PSTN، PSDN ، PLMNو اينترنت است و نهايتاً بايد گفت كه شبكه‌هاي نسل جديد با يك ساختار تفكيك شده، مزيت كاملي از فناوري‌هاي پيشرفته را از هر دو جنبه ارائه سرويسهاي جديد سطح بالا جهت افزايش سوددهي اپراتورها و كاهش هزينه‌هاي نگهداري و سرمايه‌گذاري، داراست.

 

دانلود فهرست