پیش گفتار

روش ادغام سيگنال براساس تقسيم فشرده طول موج (DWDM) ، تكنولوژي جديدي است كه قادر است با استفاده از ادوات نوري چندين طول موج مدوله شده مجزاي نور را در يك فيبر واحد به راه انداخته و ظرفيت پهناي باند را به حدي برساند كه قبلاً امكان پذير نبود.
اگر بخواهيم DWDM را با مثالي ساده روشن كنيم مي توان آن را به رشته هاي رنگارنگي تشبيه كرد كه كنار هم قرار مي گيرند تا يك طناب نازك را به وجود آورند كه در آن هر يك از رشته هاي رنگين يك طول موج و گيرنده وسيله ايست كه عمل معكوس تهيه طناب را انجام مي دهد يعني طناب را از هم باز مي كند تا دوباره به صورت رشته هاي رنگارنگ درآيند.
وقتي يك كانال اطلاعات، با فركانس يا طول موج نور مدوله شده تحقق مي يابد، به آن كانال نوري مي گويند. نرخ بيت ديتا طول موج را مدوله مي كند. اكثر ادوات نوري در DWDM نسبت به نرخ بيت غيرحساس بوده و تمامي آنها به جز جريانات بلندي از صفرها (يا فقدان نور) كه ممكن است روي عملكرد همزمان سازي گيرنده اثر بگذارد، نسبت به محتواي ديتا نيز غيرحساس هستند.
در مخابرات، ادغام سيگنال در سطوح مختلفي صورت مي گيرد؛ وقتي سيگنال به شكل الكترونيكي است، مي توان سيگنالهاي مختلف در حوزه زمان را با استفاده از فشردگي زماني (يا بالا بردن نرخ بيت)، همانند ادغام حوزه زماني، (TDM) يا به صورت لائي گذاري بيتها در VT هاي SONET/SDH و يا لائي گذاري بسته ها، ادغام كرد. ادغام در DWDM بدين معني است كه طول موج هاي زيادي مدوله، تزويج و از طريق يك فيبر واحد منتقل گردند.
كلمه فشرده اين معنا را در ذهن القا مي كند كه تعداد زيادي طول موج در يك پهناي باند طيفي (مثل باند c) جاي گرفته‌اند، در نتيجه ويژگيهاي آن (پهناي كانال، فاصله كانالها و غيره)؛ برعكس تعداد كانال هاي نوري كمتر، كه مشخصات بازتري در همان پهناي باند دارند، فشرده و متراكم است. با اين حال انتظار مي رود بزودي آنچه به نام فشرده مي شناسيم جاي خود را به درشت و فوق العاده فشرده هم جاي خود را به فشرده بدهد.
اين سومين كتاب از مجموعه كتاب هاي DWDM است؛ كتاب اول با نام "معرفي تكنولوژي DWDM: ديتا در رنگين كمان" (انتشارات IEEE، 2000 ) به معرفي كامل اين تكنولوژي مي پردازد. كتاب دوم با عنوان "آشكارسازي خطا در DWDM: به سوي كيفيت سيگنال و ايجاد سيستمهاي خود اصلاح" ، (انتشارات IEEE، 2001) به بررسي مكانيسم ها خطا در سيستم ها و شبكه هاي DWDM تاثيرگذاري آنان بر يكديگر و راههاي آشكارسازي خطاها مي‌پردازد و كتاب حاضر به بررسي تكنولوژي، سيستمها و شبكه ها و طراحي مهندسي DWDM اختصاص دارد.
ادوات نوري با جزئيات كامل به صورت معادله و جدول در اين كتاب تشريح شده است اما ذكري از فرمول ها و راه حل هاي طويل و پيچيده رياضي به ميان نيامده است. سيستم ها و شبكه هاي DWDM از حمايت سيستم هاي قبلي و زيرساخت هاي مخابراتي فعلي برخوردارند.
حالت هاي ناتواني در رژيم نوري DWDM و تاثير آن بر كيفيت سيگنال نوري، كيفيت سرويس ، قابليت اطمينان سيستم، بقاي شبكه و سرويس در جهت كمك به طراحي ادوات قوي تر و در پايان بحث آزاد و گرايشات شبكه ها و سيستم هاي DWDM در آينده از ديگر عناوين مطرح در اين كتاب است. همچنين تكنولوژي هاي جديد كه در سيستمها و شبكه هاي DWDM قابل اجرا هستند، معرفي شده اند. كتاب چهارم، شبكه هاي مخابراتي براي هزاره بعدي، هم به بحث پيرامون SONET/SDH و ATM مي پردازد. (انتشارات IEEE، 1999) اميدوارم كتاب حاضر بتواند سوالات زيادي در مورد تكنولوژي هاي DWDM در ذهن شما مطرح كند؛ مهندسين مخابرات، طراحان سيستم و معماران شبكه را برانگيزد و به طراحي سيستمها و شبكه هاي قوي، كارآمد و مقرون به صرفه اقتصادي كمك كند. اميدوارم اين كتاب را با ميل و رغبت بخوانيد.

 

دانلود فهرست