مركز سنجش از دور ايران(سازمان فضايی فعلی ايران)

 
  • مدیریت وانجام امور مربوط به تأسيس سازمان فضائی ایران،پيگيري،تهيه و تصويب قانون مربوطه و اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی و شروع بكار آن.               
  • ثبت اساسنامه سازمان فضايي ايران در كميته فضايي سازمان ملل و اخذ كرسي فضايي جمهوري اسلامي ايران.
  • تهيه نقشه كشور با استفاده از داده هاي ماهواره با قدرت تفكيك كمتر از ده متر .
  • اجراي پروژه توسعة دريافت اطلاعات سنجش از دور از طريق ماهواره با قدرت تفكيك 1 متر .
  • مديريت و نهائی نمودن ساخت مشترک ماهواره کوچک چند منظوره (SMMS) بين ايران و کشورهای آسيائی( چين ، تايلند و پاکستان )