مركز تحقيقات مخابرات ايران

 • ايجاد فناوريهاي درون‌زا، در حوزه ICT با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله
 •  ايجاد هسته‌هاي تحقيقاتي در کليه استانها و ساماندهي تحقيقات استاني جهت رفع نياز بهينة شرکتهاي تابعه وزارت و استانها
 • تقويت ارتباط با دانشگاهها از طريق حمايت از پروژه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري و تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي آنها
 • ايجاد دفتر دائمي در دانشگاههاي معتبر از قبيل دانشگاه امير كبير 
 • حمايت و تقويت هرچه بيشتر از صنايع مرتبط با ICT
 • توسعه همکاريهاي مشترک تحقيقاتي با مراکز تحقيقاتي مشابه در سطح منطقه‏اي و بين­المللي
 • تدوين و بومي‌سازي استانداردهاي مرتبط با ICT و ايجاد آزمايشگاههاي تست نمونه (Type Approval) در سطح ملي و در حوزه ICT
 • تدوين برنامه هاي كلان (پنجساله) توسعه  در بخش
 •  تدوين مقررات و قوانين وضوابط مربوط
 •  تدوين سياستها و راهبردهاي ملي در بخش ICT
 •  تدوين راهبردهاي آزادسازي و ايجاد محيط رقابتي در بخش خصوصي
 •  تدوين راهبرد فني  توسعه شبكه و طرحهاي جامع
 •  تدوين راهبرد و طرح تجاري شركتها
 •  تدوين مدلهاي خصوصي سازي شركتها
 •  تدوين مدلهاي تجاري و  نظامهاي تعرفه بندي
 •  تدوين راهكارهاي لازم جهت  ايجاد و بهره برداري از سرويسهاي جديد
 • تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي دولت الكترونيك 
 •  تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي تجارت الكترونيك
 •  تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي آموزش الكترونيك
 • تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي بهداشت الكترونيك
 • مطالعات آخرين و جديدترين فناوريهاي ICT
 • مطالعات بازار محصولات سخت افزاري و نرم افزاري
 •  مطالعات امكانسنجي توليد داخلي محصولات ICT

 

الف-  فعاليتهاي پژوهشي درزمينه هاي

        - طراحي و ساخت نمونه های مهندسي محصولات آزمايشگاهی در زمينه ICT
        - پياده سازي نرم افزارهاي متن بازو Embeded 
        - تدوين طرحهاي فني و ايجاد مراكز ديتا و IDCها
        - طراحي تجهيزات و آزمايشگاههاي مخابرات نوري SDH/DWDM
        - طراحي و پياده سازي اجزاء مديريت شبكه و CC&B
        - طراحي و ساخت تجهيزات موبايل BTS, MSC
        - طراحي و ساخت تجهيزات NGN/ Access Soft Switch/ MG/ SG

 

ب- تهيه و تدوين طرحهاي كلان پژوهشي و مديريت در اجراي آن از قبيل

        - طرح جامع مخابرات نوري
        - طرح جامع فناوري اطلاعات IT
        - طرح جامع نسل جديد شبكه هاي مخابراتي NGN
        - طرح جامع شبكه ارتباطات سيار(تا سقف توسعه 25 میلیون مشترک)
        - طرح جامع امنيت شبكه
        - طرح جامع شبكه پست كشور

 

ج- حوزه ICT

           تعيين و تدوين استانداردهاي ملي در حوزه ICT