مركز تحقيقات مخابرات ايران : 
ايجاد فناوريهاي درون‌زا، در حوزه ICT با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله
ايجاد هسته‌هاي تحقيقاتي در کليه استانها و ساماندهي تحقيقات استاني جهت رفع نياز بهينة شرکتهاي تابعه وزارت و استانها
تقويت ارتباط با دانشگاهها از طريق حمايت از پروژه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري و تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي آنها
ايجاد دفتر دائمي در دانشگاههاي معتبر از قبيل دانشگاه امير كبير  
حمايت و تقويت هرچه بيشتر از صنايع مرتبط با ICT
توسعه همکاريهاي مشترک تحقيقاتي با مراکز تحقيقاتي مشابه در سطح منطقه‏اي و بين¬المللي
تدوين و بومي‌سازي استانداردهاي مرتبط با ICT و ايجاد آزمايشگاههاي تست نمونه (Type Approval) در سطح ملي و در حوزه ICT
تدوين برنامه هاي كلان (پنجساله) توسعه  در بخش 
تدوين مقررات و قوانين وضوابط مربوط 
تدوين سياستها و راهبردهاي ملي در بخش ICT 
تدوين راهبردهاي آزادسازي و ايجاد محيط رقابتي در بخش خصوصي 
تدوين راهبرد فني  توسعه شبكه و طرحهاي جامع 
تدوين راهبرد و طرح تجاري شركتها
تدوين مدلهاي خصوصي سازي شركتها
تدوين مدلهاي تجاري و  نظامهاي تعرفه بندي 
تدوين راهكارهاي لازم جهت  ايجاد و بهره برداري از سرويسهاي جديد 
تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي دولت الكترونيك  
تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي تجارت الكترونيك
تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي آموزش الكترونيك
تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي بهداشت الكترونيك
مطالعات آخرين و جديدترين فناوريهاي ICT
مطالعات بازار محصولات سخت افزاري و نرم افزاري
مطالعات امكانسنجي توليد داخلي محصولات ICT