* معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 1392-1396
* معاون حقوقي، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1392 - 1390
* عضو هیئت مدیره اپراتور سوم موبایل کشور ( رایتل) فروردین 90 تا شهریور 91
* مجري کارت ملي هوشمند كشور از آبان ماه 88 تا آبان 89
* معاون برنامه ريزي استانداري قم شهريور 88-87
* مشاور وزير و رئيس مركز تحقيقات مخابرات ايران و مجري طرح تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور 1386-1384
* مدیر عامل و عضو هیدت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت 1385-1383
* عضو هیئت علمی (پژوهشی) و شورای راهبردی مرکز تحقیقات پیشرفته ارتباطات و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف از سال 1385
* مدير عامل مركز سنجش از دور ايران (سازمان فضايي فعلي ايران) 1383-1381
* عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه، دانشکده علمي وكاربردي مخابرات (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) از بهمن 81 تا كنون
* رئيس مركز آموزش و مجري طرحهای آموزشی شركت مخابرات ايران 75-1371
* مدير اداره كل مخابرات استان سمنان 71-1369
* معاون اداره كل مخابرات استان كردستان 69-1368
* رئيس مخابرات شهرستان سقز و مسئول ارتباطات بين شهري (مايكروويو) غرب استانهاي كردستان و آذربايجان‌غربي ومسئول ارتباطات رزمندگان 68-1365
* كارشناس برنامه ريزي معاونت طرح و برنامه شركت مخابرات ايران 1365