مشخصات فردي :

نام : علي اصغر  

نام خانوادگي : عميديان       

نام پدر : محمد  
تاريخ تولد :  1338/8/18       

محل تولد : بيرجند

 
   سوابق تحصيلي :
*   
 دكتري مهندسي برق – مخابرات از دانشگاه لاوال در كانادا، 80-1376
*    فوق ليسانس مهندس برق – مخابرات از دانشگاه صنعتي اميركبير در ايران،73-1370
*    ليسانس مهندسي مخابرات از دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي در ايران، 65-1358

سوابق جبهه و جنگ :

 حضور متناوب در مناطق جنگي و جبهه هاي جنگ تحميلي  بصورت بسيجي و مامور از سال 1360 تا پايان دوران دفاع مقدس  در 1367 ، از جمله در مناطق گيلانغرب، خوزستان، كردستان و ....

سوابق سياسي اجتماعي :

 •   کاندیدای نمایندگی هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از خراسان جنوبی-شهرستان بیرجند
 •  عضو انجمن اسلامي دانشجويان مقيم آمريكا و كانادا با مسئوليت عضو و رابط انجمن كانادا با امريكا
 •  عضو  انجمن اسلامي فارغ التحصيلان خارج از كشور
 • همكاري ا انجمن اسلامي و جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي اميركبير(دوره کارشناسی ارشد)
 • عضو جهاد دانشگاهي دانشكده مخابرات (خواجه نصير الدين فعلي) در دوره کارشناسی
 • عضو انجمن اسلامي دانشكده مخابرات ( خواجه نصير الدين فعلي) در دوره کارشناسی
 • عضو انجمن اسلامي دانشكده فيزيك دانشگاه بيرجند در قبل  و اوايل پيروزي انقلاب اسلامي

عضويت در مجامع تخصصی و حرفه ای :

  عضو انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران

 • عضو انجمن ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران (ICT)
 • عضو شورای مطالعات اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مرکز تحقيقات مخابرات ايران
 • عضويت در پژوهشكده انتقال مركز تحقيقات مخابرات ايران
 • عضو شورای برنامه ريزی (برنامه چهارم توسعه) ارتباطات و فناوری اطلاعات ..
 • مدير مسئول ماهنامه فضا (9 شماره)
 • عضو شوراي فناوري اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات