اهم فعاليت هاي معاونت حقوقي، اموردولت و مجلس در دوران معاونت 

 

 

تلاش در تصويب قانون اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

لازم به ذكر است كه از تاريخ تصويب اين قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه­هاي موجود و انتزاع و جابجايي و انحلال موسسات و سازمان­ها و واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه­ها كه به موجب قانون، تاسيس آنها تصريح گرديده، متوقف گرديده و انجام امور فوق منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي گرديد.

با توجه به تبصره 2 اين قانون سرپرستي وزارتخانه هاي بدون وزير توسط وزير ديگر ممنوع است. با تصويب اين قانون از ادغام وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در وزارت راه و شهرسازي جلوگيري شد.

قانون فوق در تاريخ 6/10/91 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 12/10/91 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

 

تلاش در تصويب قانون اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات

در ماده واحده مصوب 29/8/92 مجلس محترم شوراي اسلامي آمده است: در اجراي بند (ز) ماده (3) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/82، وزارتخانه مذكور مكلف است بابت فعاليت­هاي ارائه خدمات پستي، مخابراتي، فناوري اطلاعات و صدور مجوز ايجاد شبكه­هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران، مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق­السهم دولت و جريمه قانوني جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داري كل كشور واريز نمايد. صد در صد(100%) مبالغ مذكور در لوايح بودجه سالانه براي وزارتخانه يادشده منظور مي­شود تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ­ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اولويت استفاده از فناوري­هاي داخلي و توليدات ملي صرف هزينه­هاي رديفهاي مصوب در بودجه­هاي سالانه در امور خدمات زيربنايي ارتباطات و فناوري اطلاعات در مناطق محروم و روستايي و ارائه كنندگان خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطلاعات و تامين هزينه­هاي آزادسازي و خصوصي­سازي و تملك داراييهاي سرمايه­اي وزارتخانه مذكور گردد.

 

تلاش در اخذ مصوبه شوراي عالي اداري مبني بر لغو مصوبات مربوط به انتزاع موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات (مركز تحقيقات مخابرات ايران) از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

بر اساس مصوبات مورخ 23/9/91، 9/10/91 و 28/2/92 شوراي عالي اداري موسسه تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات از وزارتخانه منفك و به شوراي عالي فضاي مجازي منقل شده بود. با تلاش­ها و رايزني­­ها و استدلال­هاي صورت گرفته، شوراي عالي اداره در جلسه مورخ 15/10/93 خود، كليه مصوبات فوق را لغو نمود و بر اين اساس موسسه ياد شده مجدداً به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ملحق گرديد.

 

 

سایر موارد