دات نت نیوک
|
3

تدوین الگوهای توسعه شبکه های شهری

مقدمه (جلد اول)

در مقايسه با ديگر تكنولوژي هاي موجود مانند Token Ring و FDDI و ATM ، تكنولوژي اترنت موفقيت چشم گيري در شبكه هاي LAN داشته است. مزاياي اترنت مانند سادگي، قيمت و راندمان اين تكنولوژي را به تكنولوژي برتر در راستاي انتقال اطلاعات قرار داده است. مترو، آخرين قست شبكه است كه بين كاربران عادي و يا مشتركين تجاري با بقيه شبكه اينترنت قرار مي گيرد. اترنت با تكنولوژي هاي متفاوت مانند SONET/SDH كه سيستمهاي بر حسب TDM هستند تركيب مي گردد كه اين ساختار اغلب براي كاربردهاي عادي صوت و يا سرويسهاي ارائه خطوط اجاره اي مناسب است. اين تكنولوژي ها براي ارائه پهناي باند بر حسب تقاضا كه سرويسهاي مختلف خواهان آن مي باشند مناسب نيستند. تكنولوژي اترنت مي تواند به عنوان واسطه اي دسترسي به جاي واسطه اي T1/E1 كه TDM هستند مورد استفاده قرار گيرد. بسياري از سرويسها در مترو به خدمت گرفته مي شوند كه از آن جمله مي توان به P2P Ethernet Line Service و MP Ethernet LAN service يا Virtual Private LAN Service، اشاره نمود كه شبكه سازمانهاي بزرگ را كه از نظر جغرافيائي از هم دور هستند از طريق شبكه زير ساخت به هم متصل مي كند. اترنت مي تواند روي بسياري از تكنولوژي هاي انتقال مانند ؛ SONET/SDH ، RPR، DWDM و يا روي اترنت خالص ارائه گردد.
اترنت ، البته براي استفاده هاي شهري طراحي نشده است و فاقد قابليت اطمينان و توسعه پذيري لازم براي استفاده در كاربردهاي مترو است. به كارگيري اترنت در شبكه هاي شهري مستلزم وجود قابليت توسعه پذيري و استحكامي است كه تنها در سطوح كنترلي IP و MPLS وجود دارد. بدين ترتيب ، شبكه هاي تركيبي لايه 2 و لايه 3 به عنوان يك راه حل مطرح مي شود كه سادگي و به صرف بودن اترنت را در مقياس IP/MPLS تركيب مي كند. به خاطر وجود تكنولوژيهاي انتقال متعددي كه در مترو به كار رفته اند سرويسهاي مترو بايد روي تركيبي از سوئيچهاي ديتا و سوئيچهاي نوري ارائه شوند. ضروري است كه يك سطح كنترلي پيدا كنيم كه بتواند به هر دو حوزه نوري و ديتا گسترده شود. MPLS براي انجام اين كار گسترش داده شده است و با استفاده از سطح كنترلي Generelized_MPLS كه هر دو سوئچيهاي ديتا و سوئيچهاي نوري را پشتيباني مي كند اين كار را انجام مي دهد.

مقدمه (جلد دوم)

با توجه به رشد روزافزون اطلاعات و تنوع كاربردهاي پرسرعت ديتا در دنيا و حركت به سمت ايجاد دولت الكترونيك چاره اي نخواهيم داشت، مگر آنكه با ايجاد بسترهاي مناسب در اين زمينه بتوانيم هرچه بهتر خود را با شرايط نوين جهاني تطبيق دهيم و ناچار به سمت ايجاد وضعيتي حركت خواهيم كرد كه نحوه تجارت و بازاريابي و تبادلات مالي آن با آنچه در كشور در حال انجام است تفاوتهاي چشم گيري خواهد داشت. در اين راستا ايجاد بستري مناسب جهت ارائه انواع كاربردهاي ديتا در كشور مي تواند گام موثري در حركت هرچه سريعتر در زمينه ارتباطات و تبادل اطلاعات در كشور باشد. يكي از اين ابزارها ايجاد شبكه هاي شهري پرسرعت در كشور است كه در دنيا با سرعتي هرچه بيشتر در حال فراگير شدن و ارائه خدمات مي باشد. اين شبكه ها قادرند با امكاناتي كه در اختيار شبكه داده كشور قرار مي دهند، كشور را در زمينه تبادل اطلاعات و ايجاد مراكز داده از بيگانگان بي نياز گردانند و قدم مهمي باشند تا جريان اطلاعات در كشور به خارج از مرزها منتقل نگردد تا بتوانيم در آينده حاكميت اطلاعات مورد نياز در كشور را خود به دست بگيريم. در اين راستا اين گروه با اهتمام و جديت در كمترين زمان ممكن كه از نظر بسياري از كارشناسان با اين هزينه و اين زمان كار غيرممكن مي آمد توانست با استعانت از خداي متعال طرح جامعي را جهت ايجاد الگوي مناسب توسعه و تدوين چنين شبكه اي را در كشور ارائه نمايد. با توجه به اينكه تمامي اطلاعات ارائه شده مستند بوده و به صورت عملياتي تنظيم شده است اين پروژه مي تواند شروع خوبي براي طراحي و شرح تفضيلي شبكه مترو در تمامي كشور و به تفكيك استانها و شهرها باشد و از بسياري هزينه هاي اضافه و غلط كه موجب اتلاف منابع در كشور عزيزمان به دليل ناآگاهي و عدم مطالعه مقدماتي است جلوگيري بعمل آورد. در اين باره اين گروه حاضر است با توجه به تجربه متخصصان خود طراحي چنين شبكه هائي را كه با صرف هزينه هاي گزاف توسط خارجيان در كشور انجام مي گيرد و لزوماً صحيح و بهينه براي كشور نيست در سطح ملي انجام دهد و در اين رابطه نيروهاي موجود را جهت خودكفائي در راه اندازي چنين شبكه هائي در كشور تربيت نمايد.
اين مستندات كه فاز دوم و نهائي پروژه "تدوين الگوهاي توسعه شبكه هاي شهري" را تشكيل مي دهد در ابتدا الگوهاي قابل پياده سازي در كشور را تشريح نموده و در ادامه كاربردهاي اين الگوها در شبكه هاي مختلف تشريح شده تا براساس نياز مشتركين شهري هر كدام از تكنولوژي ها و توپولوژي هائي كه براي اين منظور مفيد مي باشند انتخاب گردد. در ادامه نحوه طراحي الگوها و پارامترهائي كه مي تواند در طراحي موثر باشند آورده شده است كه با پيروي از الگوريتمهاي ارائه شده مي توان به طراحي و نوع الگوي مورد نظر در استانها و شهرهاي مربوطه دست يافت. در پايان اين مستندات خصوصيات فني تجهيزات بكار رفته در هر الگو ليست شده است و مشخص گرديده است كه قدرت و نوع استانداردهائي كه هر كدام از اين تجهيزات بايد آن را پشتيباني نمايند چگونه بايد باشد.

دانلود فهرست جلد اول

دانلود فهرست جلد دوم

مطالعه و طراحی توسعه شبکه ارتباطات سیار جهت 25 میلیون مشترک

مقدمه

اين طرح در اجراي مطالعه و طراحي توسعه شبكه ارتباطات سيار جهت توسعه 25 ميليون مشترك و در قالب مركز نخبگان فناوري اطلاعات و ارتباطات مركز تحقيقات مخابرات ايران و همكاري شركت ارتباطات سيار براساس تفاهم نامه همكاري فيمابين انجام شده است. بخشي از فعاليتهاي اجرائي و فني اين طرح با برون سپاري پروژه از طرف مركز تحقيقات و عقد قرارداد با شركت T-system وابسته به شركت دويچه تلكام آلمان انجام شده است. كليه مراحل دريافت اطلاعات وضعيت موجود، بررسي و تجزيه تحليل و ارائه طرح، همكاري مستقيم واحدها و كارشناسان شركت ارتباطات سيار و تحت هدايت و نظارت تيم طرح توسعه موبايل مركز نخبگان انجام شده است. نتايج ارائه شده توسط مجري با نيازها و برنامه هاي ملي مقايسه و تطبيق داده شده است. مطالب ارائه شده در اين گزارش شامل طرح جامع براي توسعه شبكه فعلي ارتباطات سيار (در سال 1385) با ظرفيت 5/8 ميليون كاربر و در حال ارتقاء به 12 ميليون كاربر مي باشد. گزارش ضمن ارائه روشها و متدولوژيها، مديريت پروژه، نيازهاي شبكه آتي و مدل توزيع ترافيك به تجزيه تحليل وضع موجود پرداخته و روش گذار براي گسترش شبكه و رسيدن به وضعيت مطلوب را ارائه مي كند.

دانلود فهرست

طراحی و ساخت سامانه انتقال نور لیزر با فیبر نوری


مقدمه

با پيشرفت هاي روزافزون علم و تكنولوژي، كاربردهاي انتقال توان پرتو ليزر به وسيله فيبرنوري در پزشكي و صنعت افزايش يافته است. به اين منظور پژوهشي در چگونگي و ساختار انتقال پرتو به وسيله فيبرنوري به انجام رسيده است. در اين پژوهش بر آن بوديم تا سيستم انتقال پرتويي براي ليزر طراحي شود كه كمترين وابستگي به خارج از كشور را دارا باشد. در طراحي ها از حداقل المانهاي اپتيكي در جهت كاهش سطوح اپتيكي براي بيشينه بودن بازده تزويج نور ليزر به فيبرنوري و همچنين كاهش هزينه هاي ساخت، استفاده شد. در ساخت سامانه خنك كننده تزويجگر از يك منبع آبگرد جهت خنك سازي استفاده شد. اين سامانه در مقايسه با نمونه هاي خارجي آن كه از TEC استفاده مي كنند، داراي طرحي ساده تر و كاراتر است كه ساخت آن را در داخل كشور آسان تر مي سازد. در اين پژوهش نامه چگونگي انتخاب و استفاده از المان هاي اپتيكي و مكانيكي مورد نياز شرح داده مي شود. در انتهاي اين پژوهش قادر هستيم تا توان نوري هر نوع ليزر، اعم از مرئي يا نامرئي را در هر بازه تواني، به وسيله فيبرنوري به هر نقطه ممكن انتقال دهيم. گزارش زير، يك نسخه علمي، فني، كامل و جامع از پروژه ساخت ماژول ليزر فيبري 300 وات است. اين گزارش از پنج فاز تشكيل شده است و در مدت 18 ماه به پايان رسيد. در فاز اول دانش مورد نياز و امكان سنجي ساخت ليزر بررسي مي‌شود. در فاز دوم قسمتهاي مختلف ليزر، اعم از اپتيك و مكانيك، طراحي و شبيه‌سازي مي‌شود. در فاز سوم، المان ها، قطعات، دستگاههاي مورد نياز پروژه جهت خريد آورده شده است. در فاز چهارم توضيح كاملي از نحوه مونتاژ و نصب المان‌هاي اپتيكي و مكانيكي داده مي‌شود و در فاز پنجم، ليزر به طور كامل راه‌اندازي مي‌شود و تست‌هاي نهائي آن گرفته مي‌شود.

دانلود فهرست

طراحی و ساخت لیزر 300 وات فیبر نوری

مقدمه

گزارش زير، يك نسخه علمي، فني، كامل و جامع از پروژه ساخت ماژول ليزر فيبري 300 وات است. اين گزارش از پنج فاز تشكيل شده است و در مدت 18 ماه به پايان رسيد. در فاز اول دانش مورد نياز و امكان سنجي ساخت ليزر بررسي مي‌شود. در فاز دوم قسمتهاي مختلف ليزر، اعم از اپتيك و مكانيك، طراحي و شبيه‌سازي مي‌شود. در فاز سوم، المان ها، قطعات، دستگاههاي مورد نياز پروژه جهت خريد آورده شده است. در فاز چهارم توضيح كاملي از نحوه مونتاژ و نصب  المان‌هاي اپتيكي و مكانيكي داده مي‌شود و در فاز پنجم، ليزر به طور كامل راه‌اندازي مي‌شود و تست‌هاي نهائي آن گرفته مي‌شود.

دانلود فهرست

طراحی شبیه ساز استاتیک شبکه موبایل نسل سوم

چکیده 

طراحي شبكه راديوئي (RNP) در دسترسي چندگانه تقسيم كد پهن باند (WCDMA) به سه فاز تقسيم مي شود كه شامل طراحي اوليه (اندازه شبكه)، طراحي جزئيات، بهينه سازي و بهره برداري از شبكه است. هدف از فاز اندازه شبكه تخمين تعداد تقريبي سايتهاي مورد نياز، ساختار ايستگاههاي پايه و تعداد المانهاي شبكه براي پيش بيني هزينه هاي پروژه و سرمايه گذاري است. در طراحي جزئيات، مكان واقعي سايت ها ، وضعيت انتشار و توزيع واقعي كاربر براساس پيش بيني ترافيك اپراتورها به حساب آورده مي شود و سپس پوشش ظرفيت و ديگر شاخصهاي كارآئي (KPI) شبكه آناليز مي شود. هر فاز به توابع كمكي نظير اندازه گيريهاي انتشار، مشخصات شاخصه عملكرد و ... نياز دارد. در سيستمهاي سلولي كه همه ارتباطات واسطه هوائي در يك كاربر يكسان كار مي كنند، تعداد كاربران همزمان به طور مستقيم در نوير زمينه تاثير مي گذارند. بنابراين در سيستمهاي مخابراتي سيار جامع (UMTS) فازهاي طراحي پوشش و ظرفيت نمي توانند از هم جدا باشند. اين تحقيق يك ابزار طراحي شبكه راديوئي استاتيك براي WCDMA توصيف مي كند كه مراحل زير را شامل مي شود. اولين مرحله روشهاي ايجاد محاسبات اساسي، حلقه هاي تكرار است. مرحله دوم پشتيباني از سرعت بيتهاي همزمان چندگانه و آناليز اثر كنترل توان سريع در لينك بالابر مي باشد. به علاوه سكتوربندي سايتها معرفي مي شود و مدلسازي گين هند آورنرم در لينك بالابر و يك مدل همبستگي فيدينگ آهسته اجرا مي شود. محاسبات تلفات مسير شامل خمش مكانيكي آنتن و تقويت كننده دكل و RF ريموت است. سرويسهاي لينك بالابر، پائين بر به صورت غيرمتقارن مي باشد. همچنين امكان وجود اپراتور و يا كاربر دوم در آناليزها وجود دارد بنابراين موبايل ها مي توانند در مد چند كاربري هندآور بين فركانسي (IF-HO) انجام دهند. البته در مد چند اپراتوري IF-HO ممنوع است. جداول كارآئي لينك جديد براي كانالهاي موجود معرفي مي شوند. تكرارهاي لينك بالابر و پائين بر با هم تركيب شده اند و آناليز دقيق تري براي چك كردن CPICH (در طي تكرارها براي موبايل ها و بعد از آن براي كل محيط) و (P-CCPCH)BCH و طبيعتاً خروجي هاي مناسب اجرا شده است. اين ابزار خودش محاسبات انتشار در يك نقشه ديجيتال را پشتيباني نمي كند فقط مدلهاي زمين تخت اجرا مي شوند. اما از ورود ديتاي انتشار از پيش محاسبه شده و اطلاعات نقشه ديجيتال با ديتاي برداري از هر ابزار محاسبات انتشار ديگر كه در فرمت ويژه فراهم شود پشتيباني مي كند.

دانلود فهرست

ارزیابی امنیت در پروتکل های پرداخت موبایل با استفاده از شبیه سازی

 چکیده

 

با توجه به پيشرفت تكنولوژي و ارتباطات در جهان پيش بيني مي شود كه بازار موبايل تا سال 2013 اشباع شود. در اين حال بازار رقابت در سرويسهاي ارزش افزوده همانند سرويسهاي چيستا، سرويسهاي كتيبه و پرداخت موبايل رو به افزايش است. در اينجا قصد داريم تا ابتدا به معرفي پرداخت موبايل (mobile payment) و سپس معرفي يك پروتكل مناسب و امن براي آن بپردازيم. آنچه كه باعث گرايش روزافزون به پرداخت موبايل mobile payment مي شود از بين رفتن مراجعات حضوري، سهولت در پرداخت و ... مي باشد. اگرچه مشكلاتي هم در راه اندازي اين سيستم از قبيل وجود يك پروتكل مناسب و امن، سهولت، ايمني و اطمينان، سهولت و ... وجود دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد. يك پروتكل پرداخت مناسب بايد نيازمندي هاي امنيت و سهولت را برطرف كند. هدف ارزيابي پروتكل هاي امنيتي در پرداختها و خدمات الكترونيكي با استفاده از شبكه موبايل است. همچنين قصد داريم تا به معرفي ساختار ارتباطي در خدمات الكترونيكي موبايل بپردازيم. فرآيندها، سيستمها و پروتكل هاي مربوط به شبيه سازي اپراتور، مشترك و تهيه كننده محتواي خدمات الكترونيك را بررسي مي كنيم. پروتكل هاي امنيتي مرتبط را معرفي مي كنيم. سازمان ارائه اينگونه خدمات را به صورت يكپارچه شبيه سازي مي كنيم و در نهايت پروتكل هاي امنيتي و درصورت امكان مديريتي را ارزيابي مي كنيم.

مقدمه

در تاريخ فناوري، هيچ پديده اي امكانات و هيجانات تكنولوژي بي سيم را نداشته است. در واقع قرن 21 پلي است بين داستانهاي علمي تخيلي و تجلي عملي آنها، آن هم با سرعتي نفس گير. تكنولوژي ارتباطات بي سيم در همه وجوه و جوانب زندگي از جمله تجارت و بازرگاني نفوذ كرده است. به منظور حداكثر بهره برداري و آماده باش لازم براي آينده اي كه ارتباطات در آن از طريق تكنولوژي هاي بي سيم انجام خواهد گرفت، آگاهي هرچه بيشتر در اين زمينه، حياتي به نظر مي رسد. تجارت سيار فرصتهاي بسياري را به منظور ايجاد رابطه فرد به فرد با مشتريان در دنياي تجارت الكترونيك ايجاد كرده است. در اينجا ابتدا تعاريف مختلفي براي تجارت سيار (M-Commerce) ذكر خواهد شد و به دنبال آن مزاياي تجارت سيار و عوامل بازدارنده و محدوديتهاي تجارت سيار ارائه مي شود. سپس تجارت سيار مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت و فرصتها، تهديدها، قوتها و ضعفهاي آن ذكر مي شود و متعاقب آن سيستمهاي پرداخت در تجارت سيار بيان مي شود. رشد سريع تكنولوژي ارتباطي بي سيم (سيار) باعث نفوذ هرچه بيشتر تجارت و اينترنت سيار شده است. طبق مطالعات انجام شده در زمينه تجارت سيار در سال 2001 فقط 16 درصد كاربران از اينترنت سيار استفاده مي كردند كه پيش بيني مي شد اين رقم تا سال 2007 به 57 درصد برسد. بررسي ادبيات تكنولوژي، حاكي از اين است كه تكنولوژي تاكنون سه دوره را طي كرده است. دوره اول كه از سال 1972 شروع شد، دوره كامپيوترهاي شخصي بود. دوره دوم كه از سال 1990 شروع شد و تا سال 2000 ادامه يافت دوره اينترنت است. دوره سوم كه از سال 2000 شروع شده است و پيش بيني مي شود تا سال 2014 ادامه يابد دوره تكنولوژي و اينترنت سيار است كه باعث شكل گيري تجارت سيار شده است. براساس آمار و ارقام، تحليل گران بر اين باورند كه حدود 25 درصد از كاربران بي سيم با دستگاههاي سيار خود به نوعي با تجارت سيار درگير خواهند بود. تجارت سيار انقلاب بزرگي را در خدمات و وسائلي كه از طريق آنها مي توان به اينترنت دست يافت به وجود آورده و باعث بوجود آمدن تكنولوژي خدمات و مدلهاي بازرگاني جديدي شده است. بازار تكنولوژي هاي سيار در چند سال گذشته رشد چشم گيري داشته است و اين امر منجر به پديدار شدن فرصتهاي جديدي براي رشد تجارت سيار شده است. تحقيقات حاكي از اين است كه درآمد جهاني حاصل از تجارت سيار در سال 2005 حدوداً 31/7 ميليارد دلار بوده است كه در سال 2006 به 230 ميليارد دلار رسيده است.

دانلود فهرست

بررسی زیر ساخت های ارائه خدمات پرداخت سیار

چکیده

با توجه به رشد چشم گيري كه در توسعه تجارت سيار و تكامل فناوري بي سيم شاهد هستيم، در نظر گرفتن تلفن همراه به عنوان ابزاري در پرداخت سيار ضروري به نظر مي رسد. از آنجا كه زيرساخت هاي مختلفي براي پرداخت سيار وجود دارد، انتخاب پلتفرم مناسب به عنوان يك موضوع چالش برانگيز مطرح مي شود. تاكنون هيچ تحقيق جامعي پيرامون زيرساخت هاي گوناگون در طراحي سيستم پرداخت سيار صورت نگرفته است. در اين پژوهش زيرساخت هاي پرداخت سيار را براساس استانداردها و فناوري هاي مختلف طبقه بندي كرده مزايا و نقاط ضعف هر يك را تحليل كرده ايم. در نهايت به منظور ارزيابي و مقايسه اين زيرساخت ها از لحاظ جنبه هاي تجاري و تكنيكي به منظور انتخاب زيرساخت مناسب تر براي سرويسهاي پرداخت سيار از روش MCDM استفاده نموده ايم. نتايج تحقيق نشان داده اند كه استفاده از نرم افزار مبتني بر سيم كارت با استفاده از پيام كوتاه به عنوان كانال ، بهترين راه حل در مقايسه با سايرين خواهد بود.

 

مقدمه

امروزه پس از گذشته كمتر  از نيم قرن از تولد ابتدائي ترين نسل هاي تلفن همراه، آنچنان زندگي بشر با اين تكنولوژي مانوس شده كه شايد تصور زندگي بدون تلفن همراه و سرويسهاي آن ممكن نباشد. حتي در دورترين نقاط دنيا هم به راحتي مي توان رقابت اپراتورهاي تلفن همراه را براي جذب مشتركان جديد و حفظ مشتركان موجود مشاهده كرد. اين نفوذ آنچنان گسترده شده است كه براساس آمار سازمانهاي جهاني، حدود 60 درصد از كل مردم جهان، امروزه از اين تكنولوژي استفاده مي كنند و براساس نظر بسياري از كارشناسان، حوزه ارتباطات سيار از جمله گستره هائي بوده كه كمترين تاثير را از بحران مالي جهاني و ركود اقتصادي پذيرفته است.

با گسترش تكنولوژي نسل سوم، حركت كشورهائي كه تاكنون چنين سرويسي را راه اندازي نكرده اند، به سمت تجاري كردن اين سرويس كاملاً قابل انتظار است. به طوري كه 12 كشور در خاورميانه و آفريقا، شبكه 3G خود را به صورت تجاري راه اندازي كرده اند و ساير كشورها نيز در حال گذراندن مراحل راه اندازي اين تكنولوژي هستند. با اين وجود هنوز موانعي بر سر راه همه گير شدن اين تكنولوژي وجود دارد كه از آن جمله قيمت بالاي خدمات ارائه شده در شبكه 3G است.

با توجه به جهت گيري ها و روندهاي پيش بيني شده در بازار موبايل، به نظر مي رسد روز به روز تمايل مشتركان به استفاده از خدمات داده اي موبايل افزوده مي شود. همچنين با ورود تكنولوژي هاي جديد به اين عرصه و امكان عرضه طيف گسترده تري از خدمات محتوائي، مي توان انتظار داشت كه درصد عمده اي از درآمدهاي اپراتورها در سالهاي     پيش رو، وابسته به خدمات غيرصوتي است

 

 

دانلود فهرست

بررسی اهمیت نقش دانش ضمنی در سیاست های انتقال تکنولوژی در ICT

چکیده

 

طراحي شبكه راديوئي (RNP) در دسترسي چندگانه تقسيم كد پهن باند (WCDMA) به سه فاز تقسيم مي شود كه شامل طراحي اوليه (اندازه شبكه)، طراحي جزئيات، بهينه سازي و بهره برداري از شبكه است. هدف از فاز اندازه شبكه تخمين تعداد تقريبي سايتهاي مورد نياز، ساختار ايستگاههاي پايه و تعداد المانهاي شبكه براي پيش بيني هزينه هاي پروژه و سرمايه گذاري است. در طراحي جزئيات، مكان واقعي سايت ها ، وضعيت انتشار و توزيع واقعي كاربر براساس پيش بيني ترافيك اپراتورها به حساب آورده مي شود و سپس پوشش ظرفيت و ديگر شاخصهاي كارآئي (KPI) شبكه آناليز مي شود. هر فاز به توابع كمكي نظير اندازه گيريهاي انتشار، مشخصات شاخصه عملكرد و ... نياز دارد. در سيستمهاي سلولي كه همه ارتباطات واسطه هوائي در يك كاربر يكسان كار مي كنند، تعداد كاربران همزمان به طور مستقيم در نوير زمينه تاثير مي گذارند. بنابراين در سيستمهاي مخابراتي سيار جامع (UMTS) فازهاي طراحي پوشش و ظرفيت      نمي توانند از هم جدا باشند. اين تحقيق يك ابزار طراحي شبكه راديوئي استاتيك براي WCDMA توصيف مي كند كه مراحل زير را شامل مي شود. اولين مرحله روشهاي ايجاد محاسبات اساسي، حلقه هاي تكرار است. مرحله دوم پشتيباني از سرعت بيتهاي همزمان چندگانه و آناليز اثر كنترل توان سريع در لينك بالابر مي باشد. به علاوه سكتوربندي سايتها معرفي مي شود و مدلسازي گين هند آورنرم در لينك بالابر و يك مدل همبستگي فيدينگ آهسته اجرا مي شود. محاسبات تلفات مسير شامل خمش مكانيكي آنتن و تقويت كننده دكل و RF ريموت است. سرويسهاي لينك بالابر، پائين بر به صورت غيرمتقارن مي باشد. همچنين امكان وجود اپراتور و يا كاربر دوم در آناليزها وجود دارد بنابراين     موبايل ها مي توانند در مد چند كاربري هندآور بين فركانسي (IF-HO) انجام دهند. البته در مد چند اپراتوري IF-HO ممنوع است. جداول كارآئي لينك جديد براي كانالهاي موجود معرفي مي شوند. تكرارهاي لينك بالابر و پائين بر با هم تركيب شده اند و آناليز دقيق تري براي چك كردن CPICH (در طي تكرارها براي موبايل ها و بعد از آن براي كل محيط) و (P-CCPCH)BCH و طبيعتاً خروجي هاي مناسب اجرا شده است. اين ابزار خودش محاسبات انتشار در يك نقشه ديجيتال را پشتيباني نمي كند فقط مدلهاي زمين تخت اجرا مي شوند. اما از ورود ديتاي انتشار از پيش محاسبه شده و اطلاعات نقشه ديجيتال با ديتاي برداري از هر ابزار محاسبات انتشار ديگر كه در فرمت ويژه فراهم شود پشتيباني مي كند.

هدف از اين تحقيق دو نكته است. اولاً شناخت اين سيستم ها كه حال و آينده را به خود اختصاص داده اند و ثانياً توان طراحي اين شبكه ها است.

پس از گردآوري مطالب و تحقيقات و شناخت شبكه، طراحي شبيه ساز و سپس پياده سازي آن انجام مي شود. در اين تحقيق از نرم افزارهاي حرفه اي مانند Matlab، نرم افزار تبديل فرمت نقشه ها و غيره استفاده شده است.

نمونه اي از خروجيهاي ممكن در ابزار شامل نقشه خروجي كاربر، توزيع ترافيك، نمودار بهترين سرويس نمودار پوشش و ... مي باشد.

كلمات كليدي :UMTS ، شبكه راديوئي موبايل نسل سوم ، WCDMA ، پوشش ، ظرفيت ، لينك بالابر، لينك   پائين بر

 

مقدمه

هدف از ارائه خدمات نسل سوم مخابرات سيار ارائه سرويسهاي چند رسانه اي اعم از صوت، ديتا، پيامهاي كوتاه متني، صوتي و چندرسانه اي ، ويدئو و غيره بصورت همزمان مي باشد. اولين نسخه استاندارد شبكه هاي نسل سوم در اواخر سال 1999 تحت عنوان "نشر 99" تدوين شد. نياز روزافزون به ارائه خدمات جديدتر و افزايش نرخ بيت باعث شد كه اين استاندارد دائماً در حال تغيير و اصلاح بوده بطوريكه تقريباً هر يكسال يك نشر جديد با قابليت هاي جديد و بهبود نرخ بيت براي آن منتشر شده و تحت نام "نشر 4" ، "نشر 5|" ، "..." ، "نشر 9" بصورت استاندارد درآمده و اخيراً نيز به نام "LTE" قرار است متناسب با نيازهاي آتي اصلاحات لازم در آن لحاظ شود و سازندگان و ارائه دهندگان خدمات و اپراتورهاي شبكه موبايل نيز مي بايستي متناسب با نيازهاي مشتركين خدمات متنوع تر؛ بيشتر و بهتري را ارائه نمايند. بنابراين متخصصين و دانشجويان نيز بايد با اين سيستمها و تغييرات تدريجي آن و نيز دلائل ايجاد اين تغييرات آشنا بوده و خود نيز بتوانند پيشنهاد اصلاحيه ارائه نمايند.

هدف از اين تحقيق دو نكته است. اولاً شناخت اين سيستمها كه حال و آينده را به خود اختصاص داده اند و ثانياً توان طراحي اين شبكه ها است. براي اينكه بتوان اين شبكه ها را طراحي كرد بايد رفتار آنها را شبيه سازي نمود. در اين تحقيق سعي بر اين است كه يك شبيه ساز شبكه هاي نسل سوم طراحي و ارائه گردد. با استفاده از آن بايد بتوان شبكه سلولي داراي تعداد دلخواه ثابت (node B) با مشخصات و پارامترهاي مورد نظر، تعداد دلخواه دستگاه تلفن همراه (MS) با مشخصات مورد نظر را شبيه سازي نمود. ميزان ظرفيت ايستگاهها را با توجه به محدوديتهاي توان ايستگاههاي سيار درون يك سلول، مجموع ايستگاههاي سيار داخل و بيرون سلول و نيز اثر تعداد كاربرهاي يك اپراتور و ساير اپراتورها تعين كرد.

اثر افزايش و كاهش توان و تنوع سرويسهاي مشتركين را بر ظرفيت و پوشش مشخص و طرحي بهينه براي تعداد مشخصي مشترك با سرويسهاي مورد نظر ارائه داد.

با مطالعه كتب جديد و استانداردهاي شبكه هاي نسل سوم و نسخه هاي مختلف آن مي توان شناخت كاملي از اين سيستم و آخرين تغييرات پارامترهاي آن بدست آورد. ديدن و كاركردن با نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازهاي مشابه، ما را با طراحي شبيه سازها آشنا مي كند.

روش كلي تحقيق بصورت زير خواهد بود:

1- مطالعه و شناخت كلي سيستمهاي نسل سوم

2- شناخت وظايف و پارامترهاي BS و MS در نسل سوم

3- شناخت پارامترهاي راديوئي عملكرد شبكه هاي نسل سوم

4- طراحي شبيه ساز

5- مقايسه نتايج با تحليل هاي كمي و كيفي جهت تست عملكرد صحيح شبيه ساز

پس از گردآوري مطالب و تحقيقات و شناخت شبكه، طراحي شبيه سازي و پياده سازي آن انجام مي شود. در اين تحقق از نرم افزارهاي حرفه اي مانند Matlab، نرم افزار تبديل فرمت نقشه ها و غيره استفاده خواهد شد.


در فصل 1 ویژگیهای سلولی WCDMA بیان شده است. در این فصل گیرنده های مورد استفاده این سیستمها و سایر مشخصات گیرنده های مورد استفاده این سیستم ها مورد بررسی قرار گرفته ا
ست. فصل 2 آشنائي كلي با پروسه محاسبه و توصيف ساختار ابزار است، در فصل 3 توابع مقداردهي، فايل هاي پارامتر و كل فاز مقداردهي اوليه معرفي مي شود كه شامل تنظيم پارامترها ،توصيف محاسباتي كه قبل از محاسبه پوشش واقعي انجام مي شود و به علاوه اثر سكتوربندي مي باشد. فصل 4 شامل نتايج اجراي شبيه سازي لينك است. فصل 5 روش محاسبه پوشش لينك بالابر را توصيف مي كند و فقط در حالتي است كه اطلاعات كاربر و ترافيك در دسترس است و شامل توصيف بودجه لينك راديو و آيتم هاي مربوط ، روش كاهش بار، تخمين تداخل و حلقه تكرار خودش است. در انتهاي فصل آناليز احتمال سرويس لينك بالابر انجام مي شود. موضوع فصل 6 محاسبه پوشش لينك پائين بر است و مانند فصل 5 شامل محاسبه بودجه لينك پائين بر، آناليز تداخل و حلقه تكرار خودش است و همچنين آناليز پوشش لينك پائين بر براي كانال اختصاصي توصيف مي شود. فصل 7 به محاسبه محيط هندآور نرم و نرم تر و محاسبات سرريز اختصاص يافته است و در فصل 8 يك شبكه با استفاده از اين ابزار طراحي شده و نمونه اي از خروجيهاي ممكن، شامل نمودار پوشش، ظرفيت، نقشه خروجي كاربر، توزيع ترافيك ، .... در شرايط مختلف ارائه مي شود و در نهايت در فصل 9 نتيجه گيري و پيشنهادهائي براي پيشرفت هاي آينده ارائه شده است.


 

دانلود فهرست