|
3
عمیدیان

ترجمه و تدوين سه جلد كتاب از انگليسي به فارسي تحت عناوين :

شبكه هاي فيبرنوري ، قطعات و فنآوري DWDM– تاليف دكتركارتاپولوس – انتشارات جان ويلي – 2003
    

سرويس هاي شبكه نسل آتي ، فناوري و استراتژي – تاليف نيل ويلكنسون – انتشارات جان ويلي – 2003

شبكه هاي هوشمند نسل جدید – تاليف جان زيدوگ – انتشارات آرتك هاوس بوستون – 2002