|
3
عمیدیان

سوابق تجربی و پژوهشی(خلاقيت ها و ابتكارات)

* مدل كردن كانال انتقال سيستمها Local Multipoint Distribution systems (LMDS) ،1380-1376
* ارايه طرح و مدل شبكه سلولار سيار شهر تهران براي 22 بيس استيشن در باند 900 مگا هرتز ، 1372
* تحقيق و ساخت كوره القايی، 1364-1363
* راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه رشد كريستال و توليد فيبر نوری ، 1363-1362
* طراحی و ساخت لیزر فیبر نوری یک کیلو وات 1389-1390