دات نت نیوک
|
3


  مركز تحقيقات مخابرات ايران
* ايجاد فناوريهاي درون‌زا، در حوزه ICT با توجه به سند چشم‌انداز 20 ساله
* ايجاد هسته‌هاي تحقيقاتي در کليه استانها و ساماندهي تحقيقات استاني جهت رفع نياز بهينة شرکتهاي تابعه وزارت و استانها
* تقويت ارتباط با دانشگاهها از طريق حمايت از پروژه‌هاي کارشناسي ارشد و دکتري و تجهيز آزمايشگاههاي تخصصي آنها
* ايجاد دفتر دائمي در دانشگاههاي معتبر از قبيل دانشگاه امير كبير  
* حمايت و تقويت هرچه بيشتر از صنايع مرتبط با ICT
* توسعه همکاريهاي مشترک تحقيقاتي با مراکز تحقيقاتي مشابه در سطح منطقه‏اي و بين¬المللي
* تدوين و بومي‌سازي استانداردهاي مرتبط با ICT و ايجاد آزمايشگاههاي تست نمونه (Type Approval) در سطح ملي و در حوزه ICT
* تدوين برنامه هاي كلان (پنجساله) توسعه  در بخش 
* تدوين مقررات و قوانين وضوابط مربوط 
* تدوين سياستها و راهبردهاي ملي در بخش ICT 
* تدوين راهبردهاي آزادسازي و ايجاد محيط رقابتي در بخش خصوصي 
* تدوين راهبرد فني  توسعه شبكه و طرحهاي جامع 
* تدوين راهبرد و طرح تجاري شركتها
* تدوين مدلهاي خصوصي سازي شركتها
* تدوين مدلهاي تجاري و  نظامهاي تعرفه بندي 
* تدوين راهكارهاي لازم جهت  ايجاد و بهره برداري از سرويسهاي جديد 
* تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي دولت الكترونيك  
* تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي تجارت الكترونيك
* تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي آموزش الكترونيك
* تدوين راهبرد هاي توسعه سرويسهاي بهداشت الكترونيك
* مطالعات آخرين و جديدترين فناوريهاي ICT
* مطالعات بازار محصولات سخت افزاري و نرم افزاري
* مطالعات امكانسنجي توليد داخلي محصولات ICT