|
3
عمیدیان

 • معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از شهریور 1392 تا شهریور 1396
 • معاون حقوقي ، امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات 1392 - 1390
 • عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 1392-1390
 • عضو هیئت مدیره اپراتور سوم تلفن همراه کشور ( رایتل) فروردین 1390تا شهریور 1391
 • مجري کارت ملي هوشمند كشور از آبان ماه 1388 تا آبان 1389
 • معاون برنامه ريزي استانداري استان قم شهريور 1388-1387
 • مشاور وزير و رئيس مركز تحقيقات مخابرات ايران و مجري طرح تحقيقات ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور 1386-1384
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیر ساخت 1385-1383
 • عضو هیئت علمی (پژوهشی) و شورای راهبردی مرکز تحقیقات پیشرفته ارتباطات و فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف ازسال 1385
 • مدير عامل مركز سنجش از دور ايران (سازمان فضايي فعلي ايران) 1383-1381
 • عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه، دانشکده علمي و كاربردي مخابرات (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات) از بهمن 1381تا كنون
 • رئيس مركز آموزش و مجري طرحهای آموزشی شركت مخابرات ايران 1375-1371
 • مدير اداره كل مخابرات استان سمنان 1371-1369
 • معاون اداره كل مخابرات استان كردستان 1369-1368
 • رئيس مخابرات شهرستان سقز و مسئول ارتباطات بين شهري (مايكروويو) غرب استانهاي كردستان و آذربايجان‌غربي و مسئول ارتباطات رزمندگان 1368-1365
 • كارشناس برنامه ريزي معاونت طرح و برنامه شركت مخابرات ايران 1365