img3
img4
 

رویدادهای داخلی

07

هدف از تصويب موافقت‌نامه سطح خدمات (SLA) پستي شفاف‌كردن كيفيت خدمات در مقابل هزينه آن در شبكه‌هاي پستي و رعايت حقوق مشتريان می باشد.

هرگونه خدمت ارتباطي كه داراي حداقل يكي از فرايندهاي قبول، تجزيه و آماده‌سازي، مبادله و رهسپاري و توزيع مرسوله پستي باشد بعنوان خدمات پستي تلقي مي‌شود و در اين مصوبه خدمات ثبتي، پستي داخله و پستي خارجه به طور شفاف تعريف شده و غرامت تاخير در توزيع انواع خدمات پستي داخله شامل خدمات عادي با گواهي تحويل و خدمات سفارشي، خدمات پيشتاز و خدمات ويژه براساس مدت زمان قبول تا توزيع مرسوله مشخص شده است.

 براساس اين مصوبه، خدمت‌دهنده موظف است همزمان با شروع ارائه خدمات، سامانه مناسبي براي اندازه‌گيري پارامترهاي كيفيت خدمت درج شده در موافقتنامه سطح خدمات براي خدمت گيرنده از قبيل مدت زمان سير، غرامت متعلقه و نحوه پيگيري و ثبت شكايات را فراهم كند.

 اطلاع‌رساني درباره حقوق خدمت گيرنده شامل تعهدات پرداخت غرامت، مدت زمان سير و مدت زمان پرداخت غرامت خدمت مورد درخواست، در زمان دريافت خدمات از ديگر تعهدات و الزامات خدمت‌دهنده می باشد.

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت