img3
img4
 

تازه های فناوری اطلاعات و ارتباطات

27

دولتها هم اکنون اين نظريه را تا حدود زیادی پذیرفته اند که ارتباطات موثر و دسترسی سریع به منابع اطلاعاتی می تواند تاثير بسزايي در حل و فصل مسائل موجود در جوامع داشته باشد. از اواخر دهه 1980، آزادسازی بازار و پيشرفت هاي فناوری، موجب ديجيتالي شدن تمامی جنبه های اقتصاد ملی شده است. حرکت به سوی الگوی مخابرات رقابتی مستلزم وجود رگولاتور و مقررات است تا شرایطی فراهم شود که تازه واردان بتوانند با بازیگران غالب دارای سهام قابل توجه در بازار به رقابت بپردازند. اما هنوز هم علیرغم سیر تکاملی رقابت، مقررات در صنعت رو به رشد مخابرات ساده تر نشده است. در عوض، اکوسیستم جدید و شاید پیچیده تری به وجود آمده است که حاصل همگرايی فناوری اطلاعات (IT)، مخابرات و صنایع رسانه ( يا سرگرمی) است. با رشد این اکوسیستم در زمينه هاي مختلف فناوری، امروزه رگولاتورها با چالش های متعدد و فزاینده رو به رو هستند که ناشي از افزايش سرسام آور خدمات و کاربردهايی است كه از طريق شبکه های دیجیتالی چندمنظوره منتقل مي شوند و همه آنها بنا به تقاضای اجتماعی به مقررات نیازمندند.با در نظر گيري چالش هاي جديد در تجزیه و تحلیل سیاستگذاری طیف در دنیای موبایل با ارتباطات گسترده، دکتر باب هورتون به منظور فهم و درک بهتر تکامل مقررات مخابرات چارچوبی پیشنهاد کرد كه عملکرد رگولاتوری را به سه «نسل» تقسيم مي كند. اين سه نسل با اندكي تغيير در تئوري دكتر باب هورتون به شرح ذيل است:• نسل اول- در اين نسل خدمات انحصاری (چه دولتی و چه خصوصی) با هدف ترغيب ارتقاء خدمات و کارایی با دقت مدیریت می شدند. در واقع، مقررات، شرايط را براي ايجاد اثرات مطلوب رقابت فراهم مي كردند.• نسل دوم- مشخصه این دوره، خصوصی سازی جزئی و صدور پروانه برای ارائه دهندگان زیرساخت در محيط رقابتي است و با توجه به اينكه ضرورت حفاظت از سرمايه گذاريهاي دولت در حوزه زيرساخت مطرح مي شود، بررسي دسترسي آزاد به شبكه هاي اپراتورهاي اصلي در دستور كار قرار مي گيرد.• نسل سوم- با خصوصی سازی کامل، جهت گيري مقررات تغيير كرده و هدف اصلي مقررات، حمايت از رقابت در ارائه خدمات با درك اهميت حمايت از مصرف كننده تعيين شده است.توسعه کامل اکو سیستم دیجیتال در سايه نسل چهارم مقررات امكان پذير مي شود. بازار جدید و توسعه فناوری موجب شده است سیاستگذاران دولتی با درخواستهای بیشتری برای دسترسی به زيرساخت مخابراتي به ویژه در خصوص شبکه های دسترسی به تلفن ثابت و موبایل رو به رو شوند. شبکه های پهن باند و خدمات اینترنت پرسرعت، از اين پس، خدمات غيرضروری محسوب نمی شوند و موجوديت و عملکرد آنها بر كليه جنبه های توسعه اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود.رگولاتور نسل چهارم بايد بر خدمات بسيار و روز افزوني كه در شبكه هاي چندگانه پهن باند و يكپارچه ارائه مي شوند و اكوسيستم ديجيتال را تشكيل مي دهند، نظارت داشته باشد. هم اكنون، بيش از هر زمان ديگر رگولاتورها موظفند از مشتريان در برابر اقدامات سوء، نظير محتواي نامتعارف، صورتحسابهاي نادرست و فعاليتهاي آنلاين فريب كارانه، حفاظت نمايند. اهميت اينترنت تا جايي است كه رگولاتورهاي نسل چهارم نه تنها درگير ضرورت اقتصادي دسترسي مقرون به صرفه به اينترنت هستند، بلكه مسئوليت فرصتهاي اجتماعي و نيز چالشهاي بوجود آمده در جوامع داراي ارتباطات بهتر را نيز بر عهده دارند و اين مسئوليتها هر روزه افزايش مي يابد. اين امر به ويژه در دنياي در حال توسعه از اهميت بسزايي برخوردار است. هم اکنون اپراتورهای خدمات مخابراتی در حال طرح و تصويب لايحه اي هستند که تعدادی از خدمات OTT  نظیر سرويس صدا مبتني بر اینترنت (VoIP ) تحت شرايط تعيين شده در پروانه مربوطه قيد شوند. اما در اغلب موارد، خدمات VoIP خارج از حیطه تعاریف مقرراتی موجود برای خدمات قرار می گیرند زیرا مستقیما به مشتری ارائه نمی شوند بلکه تحت شبکه ای ارائه می شوند که از قبل دارای مجوز است. در عین حال، ارائه دهندگان خدماتOTT، خدماتی ارائه می دهند که مشتریان متقاضی تهيه آن هستند و بدين ترتيب اپراتورهای شبکه از ميزان تقاضا و ترافیک فزاینده، بهره می برند.با توجه به مزایای اجتماعی و اقتصادی بوجود آمده توسط شبکه های ارتباطی پرسرعت، نگاه دولتها به اینترنت پهن باند به مثابه یک «حق» و نه «تجملات» روز به روز تقويت ميشود و همين امر موجب مي شود به تدوين سیاستگذاریهای پهن باند و ICT در سطح ملي بپردازند.در مجموع، رگولاتورهای نسل چهارم با رگولاتورهای نسل های قبلي متفاوتند و اين تفاوت 1) در اهمیتی است که بر پیگیری اهداف سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولت مي نهند، و 2) در ضرورتي است كه براي تقویت حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی آنها به شبکه های پهن باند قائل هستند. اکو سیستم دیجیتال به واسطه تلفنهای هوشمند، شبکه های پرسرعت، همگرایی، رایانش ابری، خدمات OTT و مدیریت داده هاي با حجم بالا (نظیر «داده عظیم ») و همچنین «اینترنت اشیاء » قدرت گرفت و تمام این روندها و ابداعات موجب بروز چالش ها و فرصت هایی برای ارتقاء اهداف و عملکرد رگولاتورها شد. همکاری موثر تمامی ذینفعان و ایجاد تعادل مناسب در مقررات، دو عامل بسیار مهم برای رگولاتورها در مبارزه با عملکردهای منفی در اکو سیستم دیجیتال و به حداکثر رساندن مزایای بی شماری است که این اکو سیستم می تواند در اختیار مردم سرتاسر دنیا قرار دهد.در این اکو سیستم جدید، رگولاتورها چگونه به موضوعاتی نظیر اتصال متقابل داده ها  و «اینترنت اشیاء» می پردازند؟ با حرکت به سوی مقررات نسل چهارم، و با وجود مجموعه پیچیده ای از همکاری های بخش خصوصي- دولتی، خود رگولاتوري در صنعت و شيوه هاي جديد مشاركت، چگونه رگولاتورها به تعيين مرز شفافيت و مشاوره عمومي مي پردازند؟ با توجه به نقش گسترده رگولاتور نسل چهارم در نظارت بر صنايع يكپارچه و حمايت از مصرف كننده، چگونه بايد مرز تعادل در سختگيريهاي مربوط به كارايي، وضعيت بد اقتصادي و كاهش هزينه تعيين شود؟ در این بازار رو به گسترش جهاني، رگولاتورها چگونه مي توانند در ميان سازمان هاي كشور خود و همچنين ميان دولتها همكاري و تشريك مساعي مناسبي ايجاد نمايند؟اين گزارش به بررسی این سئوالات در زمینه عملکرد رگولاتور در اکو سیستم جدید جهانی می پردازد و چشم انداز وسيعي در سطح بین الملل اما تمرکز ویژه اي بر کشورهای در حال توسعه دارد و پیشرفتهای اخیر و بهترین عملکردها را مورد بررسی قرار مي دهد.نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت