دات نت نیوک
|
3

 

 

 

 

این صفحات مجازی، دریچه ای است تا بتوانم فراتر از چارچوبهای رسمی، ارتباطی واقعی را در کسوت کارشناس حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات کشور، با مخاطبانم تجربه کنم. دریافت نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما درباره مسایل کلان حوزه فاوا، یکی از اهدافی است که در این وبگاه به دنبال دستیابی به آن هستم؛ مطالبی که می تواند در تصمیم گیریهای کاری به کمک من و همکارانم بیاید تا با مشارکت شما، گامهای موثرتری در راستای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور برداریم.